Condicions de contratació

1. Condicions Generals

Aquestes condicions legals, regulen el procés de contractació en aquesta pàgina web de la qual és responsable legal Ifeelbook Editors S.L., d'ara endavant, IFEELBOOK.ES, proveït de NIF/CIF B57850539, amb adreça situada en Eusebi Estada 129 4art b. 07004.Palma de Mallorca (Balears) i email de contacte ifeelbookeditors@gmail.com i telèfon 661512102

L'adquisició de qualsevol dels productes o serveis oferts en aquesta pàgina, implica l'acceptació d'aquestes condicions legals de contractació, l'avís legal i la política de privadesa i cookies.

IFEELBOOK.ES informa a l'usuari que l'idioma triat per a la celebració d'aquest contracte electrònic és el Castellà i que no està previst l'emmagatzematge del mateix per un tercer de confiança encara que IFEELBOOK.ES si emmagatzema un registre de totes les comandes realitzades pels seus clients. Si ho desitja pot imprimir o copiar aquesta pantalla per conservar aquestes condicions legals.2. Procés de Compra

Per adquirir qualsevol dels productes o serveis oferts en aquesta pàgina web haurà de seguir el procés de compra establert, havent de tenir en consideració els següents aspectes:

- Llegeixi de forma detinguda tota la informació disponible sobre el producte o servei que desitja adquirir
- Els preus indicats al costat del producte o servei són preus en Euros amb els impostos inclosos
- Les despeses d'enviament corresponents a la seva comanda es mostraran a l'inici del procés de compra.
- Seleccioni el producte o servei desitjat
- Accedeixi al carret on podrà comprovar el detall dels productes sollicitats, el preu de venda i els impostos aplicables.
- A continuació haurà d'emplenar el formulari de comanda amb les seves dades.
- Aquesta pàgina web disposa dels següents mètodes de pagament: Paypal, Transferència Bancària, Targeta de dèbit o crèdit, Contra-reemborsament,
- Si el mitjà de pagament escollit és la transferència bancària, disposa d'un termini de 5 dies hàbils per formular el pagament al número de compte bancària indicat, havent de remetre'ns per correu electrònic a ifeelbookeditors@gmail.com, el justificant de pagament. Si en aquest termini no realitza la transferència, la comanda quedarà anullat. Li recordem que en seleccionar aquesta forma de pagament ha de tenir en compte que el cost final de la comanda pot veure's incrementat per la comissió que li cobri la seva entitat bancària.
- Una vegada que hagi completat el procés de contractació, rebrà un missatge per email de confirmació amb les dades de la seva comanda, si no rep aquest missatge posi's en contacte amb nosaltres.
- Si desitja realitzar qualsevol tipus de modificació en les dades introduïdes en el procés de compra, IFEELBOOK.ES posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic ifeelbookeditors@gmail.com i el nostre nombre d'atenció al client 661512102.


3. Terminis i Zones d'Enviament

- Les zones on realitzem enviaments són: Espanya Peninsular, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, Països de la Unió Europea, Estats Units. Si desitges rebre un enviament fora d'aquestes zones prèviament haurà de contactar amb nosaltres a través del nostre email de contacte ifeelbookeditors@gmail.com o telèfon 661512102
- Els nostres terminis habituals d'enviament són: 5 dies hàbils

- Si el client rep els productes amb danys evidents derivats del transport, el client reclamar-los al transportista fent-ho constar en l'albarà de lliurament i avisar-nos immediatament a través del nostre email de contacte ifeelbookeditors@gmail.com o telèfon 661512102.

- Els productes adquirits són propietat d'IFEELBOOK.ES fins que es trobin totalment abonats. La comanda només serà enviat quan estigui completament abonat, excepte en els supòsits de comandes la forma de les quals de pagament sigui el contra-reemborsament.

- Si realitza comandes per ser lliurats a Canàries, Ceuta o Melilla, haurà de tenir en compte l'existència d'impostos i aranzels addicionals que puguin sumar-se a l'import de la seva comanda. Si desitja informació addicional sobre aquest tema pot sollicitar-la a través de la nostra adreça d'email ifeelbookeditors@gmail.com


4. Productes fora d'estoc

IFEELBOOK.ES disposa d'un període màxim de 30 dies per servir els productes que no es trobin en estoc, en el cas que no sigui possible servir el producte triat, el client podrà substituir-ho per un altre o sollicitar la devolució de l'import abonat.

5. Garanties

Tots els productes venuts a través de la nostra pàgina web, disposen de les garanties que atorguen la legislació vigent. Si desitja informació addicional sobre aquest tema pot contactar amb nosaltres a través del nostre email de contacte ifeelbookeditors@gmail.com o telèfon 661512102.


6. Dret de Desistiment

El client que ostenti la condició legal de consumidor o usuari té dret a desistir de la seva compra en un termini de 14 dies naturals des del dia de recepció de la seva comanda sense necessitat de justificació.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) dirigida a Ifeelbook Editors S.L., Eusebi Estada 129 4art b, C.P. C.P. 07004. Palma de Mallorca (Balears) o a la nostra adreça d'email ifeelbookeditors@gmail.com

Si ho prefereix podrà utilitzar el formulari de desistiment que podrà descarregar-se aquí .

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses inicials d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari. No obstant això, li informem que a l'empara de l'establert en l'art. 107.3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, procedirem a retenir l'import de la devolució fins que hàgim rebut els béns o el comprador ens remeti prova suficient de la seva devolució.

Així mateix, li recordem que segons s'estableix en el 108.1 del Reial decret Legislatiu 1/2007, quan s'exerceixi el desistiment el Comprador únicament suportarà les despeses directes de la devolució dels béns.
Finalment li informem que en virtut de l'establert en l'art. 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007, no s'admetrà l'exercici del Dret de Desistiment en els següents suposats:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

7. Fulles de Reclamacions

IFEELBOOK.ES disposa de fulles de reclamacions a la nostra seu situada en EusebiEstada, 129 4art b. Si desitja fer ús d'elles, pot sollicitar-nos el seu enviament a través de l'adreça de correu electrònic ifeelbookeditors@gmail.com

8. Versió

Aquestes Condicions de Contractació són de data 18/03/2018/ i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.