Avís legal

Responsable Legal: Ifeelbook Editors S.L.

Nif/Cif: B57850539

Adreça: Eusebi Estada 129 4art b. C.P. 07004. Palma de Mallorca (Balears)

Email de Contacte: ifeelbookeditors@gmail.com

Tlf: 661512102

Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca, al Tom 2566, Llibre 0, Foli 182, Fulla PM-73586, Inscripció 1ª, de data 25 de març de 2014.

Resolució de Litigis en Línia: Segons s'estableix en l'Art.14.1 del Reglament O.I. 524/2013. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en la següent adreça web https://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Condicions d'ús

Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que IfeelbookEditors S.L., d'ara endavant, (IFEELBOOK.ES) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Si no està conforme amb aquestes condicions legals ha d'abandonar aquesta pàgina web.

L'Usuari s'obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d'abstenir-se de:

- Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.

- Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.

- Usar o installar programes o dispositius capaços d'invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per IFEELBOOK.ES, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.

- Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa d'IFEELBOOK.ES.

- Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés d'IFEELBOOK.ES.

- Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.


3. Exclusió de Responsabilitat

IFEELBOOK.ES, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari per virus, indisponibilidad o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. IFEELBOOK.ES, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari.4. Registre d'usuaris

L'accés i utilització de determinats apartats d'aquesta pàgina web, requereixen el previ registre com a usuari. No s'admet el registre d'usuaris menors d'edat. IFEELBOOK.ES es reserva el dret a verificar la informació facilitada per l'usuari. Una vegada registrat a la nostra web, podrà a qualsevol moment accedir, modificar o cancellar les dades en el seu perfil d'usuari.

IFEELBOOK.ES adverteix a l'usuari que podran ser rebutjades les peticions de registre realitzades de forma fraudulenta o en vulneració de normes o drets de tercers, podent a més ser donats de baixa com a usuaris si infringeixen les presents condicions legals o els advertiments i requeriments que els dirigeixi IFEELBOOK.ES respecte a comportaments que vulnerin les polítiques i normes que regeixen aquesta pàgina web.

Els usuaris són responsables per qualsevol acció duta a terme amb el seu nom d'usuari o el seu compte. L'usuari és responsable de l'ús i confidencialitat de la seva contrasenya d'accés al seu compte, davant qualsevol sospita que la seguretat de la seva contrasenya ha estat compromesa haurà de procedir a modificar-la immediatament.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web de IFEELBOOK.ÉS i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a no realitzar les següents conductes:

- Suplantar identitats, proporcionar informació falsa o pertanyent a altres persones en el seu registre o perfil d'usuari.

- Cedir a qualsevol persona física o jurídica, el nom d'usuari i la clau que tingui assignada l'usuari registrat.

- Introduir continguts que vulnerin drets de propietat intellectual o industrial, incórrer en activitats illícites, illegals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

- Introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o atemptatori contra drets de tercers.

- Realitzar comentaris a la pàgina que insultin, calumniïn o faltin a la deguda consideració a altres usuaris registrats, membres d'IFEELBOOK.ES o tercers, així com utilitzar llenguatge groller i malsonant.

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'IFEELBOOK.ES, dels seus proveïdors, usuaris o de terceres persones.

- Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

- Suprimir, eludir o manipular les mesures de seguretat implantades per IFEELBOOK.ES.

- Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o continguts.

- Introduir continguts propietat de tercers sense la seva autorització.

- Introduir continguts pedòfils o illegals.

- Introduir missatges o continguts comercials o publicitaris sense el consentiment d'IFEELBOOK.ES

- Recopilar adreces d'usuaris amb finalitats no autoritzades o de Spam

- Enviar imatges o altres dades de caràcter personal de tercers sense el seu consentiment.


5. Enllaços

IFEELBOOK.ES declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es prestin en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web. IFEELBOOK.ES no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

IFEELBOOK.ES tampoc serà responsable pels enllaços inclosos a la seva pàgina web a pàgines de tercers alienes a IFEELBOOK.ES. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.


6. Propietat Intellectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat d'IFEELBOOK.ES, o disposa si escau, del permís per al seu ús i/o explotació.

Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals d'aquesta web. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment d'IFEELBOOK.ES.


7. Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació Espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l'ús d'aquesta pàgina web, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals del domicili d'IFEELBOOK.ES. Aquesta clàusula de submissió expressa, no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris de la web que segons la legislació vigent ostentin la condició de consumidors, en aquest cas ambdues parts estaran sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.


8. Versió

Aquest Avís Legal és de data 18/03/2018/ i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.