Política de privadesa

1. Responsable del Fitxer

Ifeelbook Editors S.L. d'ara endavant IFEELBOOK.ES, amb domicili de contacte situat en Eusebi Estada 129 4art b, C.P. C.P. 07004. Palma de Mallorca (Balears), telèfon 661512102 i adreça d'email ifeelbookeditors@gmail.com, és el responsable dels fitxers i tractaments en els quals s'inclouran les dades personals recollits i tractats des d'aquesta pàgina web, així com la resta de tractaments indicats en aquesta pàgina

2. Tractaments

IFEELBOOK.ES únicament tracta les dades de caràcter personal que a continuació s'indiquen:

A) Contacte i sollicituds d'Informació

Finalitat: Contestar les sollicituds d'informació i contacte remeses a través dels correus electrònics i formularis de contacte de la pàgina web.

Conservació: Les dades personals de l'interessat es conservaran fins que no se solliciti la supressió per l'interessat i en tot cas per un període màxim de cinc anys.

Legitimació: Consentiment de l'Interessat

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d'Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

- Dades identificatives
- Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegidesB) Registre d'Usuaris

Finalitat: Crear un perfil d'usuari per a la realització i registre de compres a les pàgina web.

Conservació: Les dades personals de l'interessat es conservaran fins que no se solliciti la supressió per l'interessat i en tot cas per un període màxim de cinc anys.

Legitimació: Consentiment de l'Interessat

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d'Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

- Dades identificatives
- Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides


C) Clients

Finalitat: Tramitació i enviament de les comandes de productes realitzats per l'usuari a la nostra pàgina web.

Conservació: Les dades es conservaran durant 5 anys. (Art. 1964 del Codi Civil)

Legitimació: Execució del contracte de compravenda dels productes adquirits en la web

Destinataris: Les dades obtingudes seran comunicats a les entitats bancàries o responsables del mitjà de pagament triat pel client, així com a l'empresa de logística o transport encarregada de l'enviament de la comanda. Igualment està prevista la cessió de les seves dades personals en aquells supòsits en els quals així ho estableixi la legislació vigent.


Formes d'Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

- Dades identificatives
- Dades de contacte i envio
- Dades de cobrament

No es tracten dades especialment protegides


D) Newsletter

Finalitat: Enviar informació periòdica sobre novetats, ofertes i promocions de la nostra pàgina web

Conservació: Les dades personals de l'interessat es conservaran fins que no se solliciti la supressió per l'interessat.

Legitimació: Consentiment de l'Interessat

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d'Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

- Dades identificatives
- Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

I) Esdeveniments, concursos, ofertes o promocionis

Finalitat: Les dades personals recollides a través dels formularis de participació en els esdeveniments, concursos o promocions seran tractats amb la finalitat de gestionar la participació de l'interessat en els mateixos.

Igualment, emprarem les dades facilitades, amb la finalitat d'enviar-li informació per via postal i/o electrònica sobre els esdeveniments, concursos, ofertes o promocions la nostra pàgina web.

Conservació: Les dades personals de l'interessat es conservaran fins que no se solliciti la supressió per l'interessat i en tot cas per un període màxim de cinc anys.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l'interessat facilitat durant el procés de recollida de les seves dades.

Destinataris: Les dades dels guanyadors o premiats en els concursos o promocions, podran ser publicats a la nostra pàgina web o perfils en xarxes socials.

Formes d'Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

- Dades identificatives i de contacte

No es tracten dades especialment protegides


3. Drets de l'Interessat


- Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sollicitar la rectificació de les dades inexactes o si escau, sollicitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
- En determinades circumstàncies, els interessats podran sollicitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades salvo per motius legítims o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
- En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (Adreça d'email o personalment en les nostres installacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici en la següent adreça web:

http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Així mateix, li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d'exercici d'algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractats correctament. Per a això, podrà dirigir-se a la següent adreça web

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formspam/spamdenuncia.jsf;jsessionid=3FC268F548C59*FFD4F289FCC645855EA